สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานักคิดสุจริต “คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ ตัวเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา” (The Ethical Thinker)

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานักคิดสุจริต” การประกวดแผนงานการป้องกันการทุจริต (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ สมุทรสาคร) กลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลานักคิดสุจริตเพื่อเข้าร่วม Workshop Camp พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำแผนงานสู่การปฏิบัติ และเฟ้นหาสุดยอดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาอื่นๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สมัครเข้าร่วมเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลาฯ ได้ที่เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก|ปืนเกมยิงปลา 0-2282-8204
มือถือ 06-4962-5298 (เสฎฐนันท์)
อีเมล์ we@nacc.go.th
Facebook:

สมัครด่วน ขยายเวลาจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ที่มา